Наукові відділи та клінічні відділення
Наукові відділи та клінічні відділенняВідділ анестезіології та інтенсивної терапіїВідділ ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіологіїВідділ мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургіїВідділ торако-абдомінальної хірургіїВідділ трансплантації та хірургії печінкиВідділ трансплантації ниркиВідділ трансплантації та хірургії серцяВідділ хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних протокВідділ хірургії магістральних судинВідділ хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного просторуВідділ променевої та функціональної діагностикиВідділення онкологіїВідділення ендоскопіїЛабораторія біохімії та бактеріологіїЛабораторія патоморфології та цитологіїВідділ науково-організаційної роботи та інформаціїВідділ експериментальної хірургіїЗагальні клінічні підрозділи
6131.bmp
Галич Сергій Петрович
Відділ мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії
Завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України

Народився 28 квітня 1957 р. у м. Одесі у родині службовців. В 1974 р. успіш­но склав іспити і був зарахований до Ки­ївського медичного інституту на 1-й ліку­вальний факультет. По закінченні інституту  в 1980 р. був направлений на ро­боту в Київський НДІ клінічної та експери­ментальної хірургії, яким керував академік О.О. Шалімов.

Трудовий шлях почав  у  відді­ленні мікрохірургії під керівництвом про­фесора М.ф. Дрюка.

З 1984 р.  працював на по­саді молодшого на­укового співробітника. У 1988-му під керівни­цтвом О.О. Шалімова захистив кандидатську дисертацію на тему «Мі­крохірургічна ауто- та аллопластика дефектів нервів кінцівок».

З 1989 р. — стар­ший науковий співро­бітник відділу мікро­хірургії та пластичної хірургії.

У 1996 р. саме за розробку проблеми хірургії периферичних нервів у складі авторського колективу отримав Дер­жавну премію України в галузі науки та тех­ніки. В 1999 р. захистив докторську дисерта­цію на тему «Аутотрансплантація складнихкомплексівтканин у функціонально важливі ділянки кінцівок».

У 2000-му за конкурсом обраний на посаду провідного наукового співробіт­ника інституту.

У 1997 р.  пройшов вперше стажування у Парижі (Франція), у клініці всесвітньо відомогопластичного хірурга Д. Маршака, до якого у подальшо­му їздив багато разів у 1999, 2000, 2002 та 2004 рр. Окрім того, пройшов курси під­вищення кваліфікації у м. Афінах (Греція) у 1998 р., а у 2005-му пройшов підготовку з мікрохірургії та пластичної хірургії у м. Луїсвіль (США).

У 2004 р. у зв'язку з розвитком транс­плантології в інституті було створено новий відділ — трансплантації кисті таскладних комплексівтканин, посаду ке­рівника якого він і  зайняв.

У 2005 р. у зв'язку із введенням нової спеціаль­ності«пластична рекон­структивна хірургія» він був затверджений на посаді го­ловного позаштатного спе­ціаліста МОЗ України з плас­тичної хірургії.

Є членом президії Все­української асоціації пластичних хірургів, членом редколегії журналу «Пластична реконструктивнахірургія», автором більш ніж 150 друкованих праць та 20 винаходів, членом вчених рад Національного інститу­ту хірургії та трансплантології ім. академіка О.О. Шалімова, Національної академії після-дипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО),Інституту  нейрохірургії ім.  акад. А.П. Ромоданова АМН України.

З 2007 р. Доцент нової кафедри НМАПО ім. П.Л. Шупика «комбустіології та  пластич­ної хірургії».

Одружений, має сина.

Інформація про наявність медичних препаратів

що були придбані за кошти державного бюджету України

 список препаратів

ЗМІНА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

НІХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України долучився до реалізації проекту КМУ щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомогибільше інформації

Про інститут ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ Для фахівців НОВИНИ Контакти
Ми сьогодні Наша історія Адміністрація інституту НАШІ ФАХІВЦІ Наші партнери ВАКАНСІЇ 3D тур по операційним інституту Сертифікат якості ISO 9001:2009 НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА Запис на процедуру HLA-типування Іноформація для пацієнтів, що потребують трансплантації Стаціонар Консультативна поліклініка Приймальне відділення Для учасників антитерористичних заходів For patients from abroad Подяка пацієнтам Професійне вдосконалення Медична рада Конференції та з’їзди Відео для фахівців Фото для фахівців Міжнародний класифікатор хвороб МКХ 10 Пілотний проект Інституційний репозитарій Асоціація хірургів України Журнал "Клінічна хірургія" Лабораторний супровід Новини Публікації про інститут Відеорепортажі про інститут Прес-служба
logo