Навчання в аспірантурі
Державні документи, що регламентують навчання в аспірантурі

Закон України "Про вищу освіту" №1556-VII від 01.07.2014 р.
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 р. № 392-IX
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. N 2623-III (зі змінами, внесеними згідно із Законом №3421-IV від 09.02.2006)
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності» від 01.02.2022 № 2031-IX
Закон України “Про авторське право і суміжні права” № 2811-IX від 01.12.2022 р.

Закон України «Про видавничу справу»  від 05.06.1997 року № 318/97-ВР ( в редакції від 01.01.2023, підстава - 2811-IX)
Закон України Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" від 01.07.2014 №1554-VII)

Закон України «Про запобігання корупції» 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 18.04.2014 № 4743
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261» (із змінами від 3 квітня 2019 р. № 283)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософі» від 12 січня 2022 р. № 44​ ( зі змінами від 21.03.2022 р. №341)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 р. № 579
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» від 17 листопада 2021 р. № 1197
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 7 липня 2021 р. № 762
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 16 грудня 2022 р. № 1392
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. N 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»( із змінами від від 09.06.2021 № 608)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 ( зі змінами від 03.03.2020 р. №180)
Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Наказ МОН України від 22.04.2019 р. № 533 «Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії»
Наказ МОН України від 01.06.2006 р. N 422 «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації»
Наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
Наказ МОН України від 15.10.2015 р. № 1085 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2016 року N 622) «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу»
Наказ МОН України від 26.01.2015 Р. р. № 47 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році»
Наказ МОН України від 25.01.2021 р. № 102 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 132 від 01.02.2021 № 282 від 31.03.2022 № 272 від 13.03.2023) «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»
Наказ МОН України від 22.06.2016  № 701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525»