18 травня 2017
Засідання Спеціалізованої Вченої ради Д 26.561.01

26 травня 2017 року, 11.00 год відбудеться засідання Спеціалізованої Вченої ради Д 26.561.01

Порядок денний

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Гуцуляка Андрія Івановича «Експериментально-клінічне обгрунтування формування біліодигестивних анастомозів з використанням ВЧ-електрозварювання тканин» 14.01.03 – хірургія.

Науковий консультант: професор Ничитайло Михайло Юхимович

Офіційні опоненти: професор Суходоля Анатолій Іванович

                                 професор Полінкевич Броніслав Станіславович,

                                 професор Захараш Юрій Михайлович

         2. Різне.

Вчений секретар спеціалізованої вченої радиД 26.561.01, д. мед. н. О.С.Тивончук