Загальні клінічні підрозділи
Відділення трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції
Опис відділу Співробітники відділу