Навчання в аспірантурі
Локальні нормативно-правові документи, що забезпечують навчання в аспірантурі та докторантурі ДУ ННЦХТ ім. О.О.Шалімова НАМН України
 1. Інструкція з організації внутрішнього контролю
  1. Наказ про проведення внутрішнього контролю в ДУ НІХТ ім. О.О.Шалімова
 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку в ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова
 3. Наказ Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності ДУ НІХТ ім.О.О.Шалімова №24 від 26.02.2021
 4. Договір про співпрацю з підготовки докторів філософії в НМАПО імені П.Л.Шупика (№5 від 16.12.2016 р.)
  1. Договір №205 від 15.12.2022 про надання оствітніх послуг НУОЗ України імені П.Л.Шупика
  2. Договір №206 від 15.12.2022 про надання оствітніх послуг (іноземна мова) НУОЗ України імені П.Л.Шупика
 5. Договір про наукове співробітництво з НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України
 6. Договір про наукове співробітництво мід ВНМУ імені М.І.Пирогова
 7. Положення про стейкхолдерів 19.03.21
 8. Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку ЄЗ_06.05.2022
 9. Додаток 1 до п.4
 10. Додаток до п.9 Силабус - форма 2023
 11. Етичний кодекс працівників та осіб які навчаються
 12. Кодекс академічної доброчесності
 13. Концепція розвитку освітньої програми
 14. Методологія оцінювання
 15. План стратегічного розвитку ДУ ННЦХТ імені О. Шалімова до 2025
 16. ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань
 17. Положення про аспірантуру
 18. Положення про вибіркові дисципліни
 19. Положення про ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ
 20. Положення про врегулювання конфліктів інтересів
 21. Положення про дистанційне навчання здобувачів
 22. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 23. Положення про формування, затвердження та оновлення ОНП
 24. Положення про групу по роботі з іноземцями та особами без громадянства
 25. Положення про моніторинг якості освіти
 26. Положення про науково-методичну комісію зі спеціальності, групу забезпечення
 27. Положення про організацію освітнього процесу
 28. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику аспірантів та здобувачів
 29. Положення про політику запобігання та протидію сексуальним домаганням та дискримінації
 30. Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих шляхом неформальної та інформальної освіти
 31. ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій
 32. ПОЛОЖЕННЯ про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти
 33. Положення про систему запобігання академічному плагіату
 34. Положення про систему оцінювання навчання здобувачів вищої освіти
 35. ПОРЯДОК перевірки текстових документів
 36. ПОРЯДОК проведення попередньої експертизи
 37. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти
 38. Порядок створення та затвердження робочих програм (силлабусів)
 39. Правила прийому до Аспірантури на 2024
 40. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
 41. Статут
 42. Положення про Вчену раду з наказом
 43. ПОЛОЖЕННЯ про кадрову політику
 44. Положення про стейкхолдерів освітніх програм Шалімова
 45. ПОЛОЖЕННЯ про формування річного рейтингу
Інформація про наявність медичних препаратів

що були придбані за кошти державного бюджету України

 список препаратів

ЗМІНА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ННЦХТ ім. О.О. Шалімова НАМН України долучився до реалізації проекту КМУ щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомогибільше інформації

Про центр Сервіси ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ФАХІВЦІВ НОВИНИ Контакти Медтранспорт
Ми сьогодні Наша історія Адміністрація центру Наші фахівці Благодійність Наші партнери Вакансії 3D тур по операційним центру Правова інформація Сертифікати та ліцензії Публічні закупівлі Наглядова рада Вакансії Для страхових компаній Стаціонар Консультативна поліклініка Приймальне відділення Для учасників бойових дій Здати кров - врятувати життя For patients from abroad Зворотній зв'язок Подяка пацієнтам ОСВІТА Післядипломна освіта Навчання в аспірантурі Медична рада Конференції та з’їзди Клінічні випадки Міжнародний класифікатор хвороб МКХ 10 Новий механізм фінансового забезпечення Інституційний репозитарій Асоціація хірургів України Журнал "Клінічна хірургія" Новини Публікації про центр Контактна інформація Як доїхати
logo